สนามประเภทเดี่ยวของกีฬาเทนนิส

สนามเทนนิสนั้นมีหลายประเภท ในที่นี้จะกล่าวถึงสนามประเภทเดี่ยว คือสนามประเภทเดี่ยวจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 78 ฟุต กว้าง 27 ฟุต แล้วมีตาข่ายกางกั้นแบ่งสนามออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน  ซึ่งตาข่ายที่กางอยู่ได้นั้นต้องขึงด้วยเชือกหรือลวด และมีเส่นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  นิ้ว หัวเสาที่ให้ตาข่ายขึงนั้นจะต้องมีความสูง 3 ฟุต 6 นิ้ว ซึ่งเสาทั้งสองต้องปักอยู่ห่างจากสนามข้างละ 3 ฟุต ตรงกึ่งกลางสนามจะต้องมีผ้าแถบกว้างไม่เกิน 2 นิ้ว เราจะเรียกว่า แสต์รป คอยกำกับและดึงตาข่ายให้ตึงและสูงจากพื้น 3 ฟุต ส่วนตาข่ายที่แขวนอยู่กับเชือกต้องมีผ้ากว้างไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว เราเรียกว่า แบนด์ ดามไปตามทางยาวของตาข่ายทั้งสองด้าน

sbobet.li นอกจากนี้ในสนามยังมีเส้นกำกับปลายสนามด้านกว้าง เรียกว่า เส้นหลัง และเส้นกำกับด้านยาว เรียกว่า เส้นข้าง เส้นที่ลากขนานกับตาข่ายทั้งสองด้านและห่างจากตาข่ายด้านละ 21 ฟุต เรียกว่าเส้นเสิร์ฟ เส้นที่ลากจากจุดกึ่งกลางของเส้นเสิร์ฟด้านข้างขนานกับเส้นข้างไปยังจุดกึ่งกลางของเส้นเสิร์ฟอีกด้านหนึ่ง เรียกว่าเส้นเสิร์ฟกลาง ซึ่งเส้นเสิร์ฟกลางจะต้องมีขนาดกว่าง 2 นิ้ว

ซึ่งเราจะแบ่งพื้นที่แต่ละข้างของตาข่ายระหว่างเส้นเสิร์ฟกับเส้นข้างออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน เรียกว่าคอร์ทเสิร์ฟ เส้นหลังจะถูกแบ่งครึ่งโดยเส้นเซ็นเตอร์มาร์ค โดยจะขีดให้สัมผัสและตั้งได้ฉากกับเส้นหลังให้มีความยาว 4 นิ้ว กว้าง 2 นิ้ว เข้าไปทางด้านในของสนาม เป็นต้น ขายยานอนหลับ