สนามประเภทเดี่ยวของกีฬาเทนนิส

สนามเทนนิสนั้นมีหลายประเภท ในที่นี้จะกล่าวถึงสนามประเภทเดี่ยว คือสนามประเภทเดี่ยวจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 78 ฟุต กว้าง 27 ฟุต แล้วมีตาข่ายกางกั้นแบ่งสนามออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน  Continue reading “สนามประเภทเดี่ยวของกีฬาเทนนิส”